Η ιστοσελίδα είναι αρχειοθετημένη και δεν ανανεώνεται το περιεχόμενό της.

Παρακαλώ επισκευτείτε τη νέα διεύθυνση των Κτιριακών Υποδομών Α.Ε. στο www.ktyp.gr

λογότυπο ΟΣΚεταιρική ευθύνηγραμμή εξυπηρέτησης ΟΣΚ βοηθητική εικόνασλόγκαν
Aρχική > >  > Διακήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο: "Αντικατάσταση κουφωμάτων, ανακατασκευή δύο γηπέδων μπάσκετ, διαμόρφωση αυλείων χώρων και λοιπές εργασίες σε δεκαεπτά σχολικές μονάδες στο Δήμο Ηλιούπολης".

Διακήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο: "Αντικατάσταση κουφωμάτων, ανακατασκευή δύο γηπέδων μπάσκετ, διαμόρφωση αυλείων χώρων και λοιπές εργασίες σε δεκαεπτά σχολικές μονάδες στο Δήμο Ηλιούπολης".

Περίληψη Διακήρυξης

1. Διακήρυξη, τύπος Β

2. Προϋπολογισμός μελέτης

3. Τιμολόγιο προσφοράς

4. Έντυπο οικονομικής προσφοράς

5. Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

6. Περιγραφή περιλαμβανομένων εργασιών

7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΕΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ

8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΚΕΔΕΟ Συμπράξεις Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο βοηθητική εικόνα
Στοιχεία επικοινωνίας
χάρτης ιστοτόπου πολιτική προστασίας δεδομένων
βοηθητική εικόνα
βοηθητική εικόνα