Η ιστοσελίδα είναι αρχειοθετημένη και δεν ανανεώνεται το περιεχόμενό της.

Παρακαλώ επισκευτείτε τη νέα διεύθυνση των Κτιριακών Υποδομών Α.Ε. στο www.ktyp.gr

λογότυπο ΟΣΚεταιρική ευθύνηγραμμή εξυπηρέτησης ΟΣΚ βοηθητική εικόνασλόγκαν
Aρχική > >  > Διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας για το έργο: "2/θέσιο ολοήμερο Νηπιαγωγείο Νικήτης, Δήμου Σιθωνίας, Ν. Χαλκιδικής, με τη μέθοδο της προκατασκευής"

Διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας για το έργο: "2/θέσιο ολοήμερο Νηπιαγωγείο Νικήτης, Δήμου Σιθωνίας, Ν. Χαλκιδικής, με τη μέθοδο της προκατασκευής"

Για ενημέρωσή σας μπορείτε να δείτε τα τεύχη σε μορφή pdf παρακάτω:

1. Διακύρηξη, τύπος Β

2. Προϋπολογισμός μελέτης

3. Τιμολόγιο μελέτης

4. Πίνακας αντιστοίχισης τιμολογίου μελέτης  με τιμές μονάδος - ΕΤΕΠ

5. Τιμολόγιο μελέτης εργασιών αποτιμώμενων με κατ΄αποκοπή τιμήματα

6. Πίνακας αντιστοίχισης τιμολογίου μελέτης με κατ΄ αποκοπή τιμήματα - ΕΤΕΠ

7. Πίνακας θεσμοθετημένων εναρμονισμένων προτύπων

8. Τιμολόγιο προσφοράς

9. Έντυπο οικονομικής προσφοράς

10. Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

ΚΕΔΕΟ Συμπράξεις Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο βοηθητική εικόνα
Στοιχεία επικοινωνίας
χάρτης ιστοτόπου πολιτική προστασίας δεδομένων
βοηθητική εικόνα
βοηθητική εικόνα