Η ιστοσελίδα είναι αρχειοθετημένη και δεν ανανεώνεται το περιεχόμενό της.

Παρακαλώ επισκευτείτε τη νέα διεύθυνση των Κτιριακών Υποδομών Α.Ε. στο www.ktyp.gr

λογότυπο ΟΣΚεταιρική ευθύνηγραμμή εξυπηρέτησης ΟΣΚ βοηθητική εικόνασλόγκαν
Aρχική > >  > Διοικητική παράδοση του έργου "Προσθήκη 12/θέσιου Λυκείου Ολυμπιακού Χωριού - Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις"

Διοικητική παράδοση του έργου "Προσθήκη 12/θέσιου Λυκείου Ολυμπιακού Χωριού - Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις"

Περιγραφή έργου: Το έργο αφορά τις οικοδομικές εργασίες και τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις για την ανέγερση των κτιρίων που θα στεγάσουν το διδακτήριο και τη διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.

Το διδακτήριο αποτελείτε απο υπόγειο συνολικής επιφάνειας 700,00m2, ισόγειο συνολικής επιφάνειας 992,00m2, Α΄όροφος συνολικής επιφάνειας 829,00m2, Β΄ όροφος συνολικής επιφάνειας 636,00m2, Α.Π.Χ γυμναστηρίου 249,00m2. O αύλειος χώρος είναι επιφάνειας 4.200,00m2.

Διεύθυνση έργου: Δήμος Αχαρνών, Ολυμπιακό Χωριό, ΟΤ 3Β

Προϋπολογισμός  έργου: 4.135.000,00€

Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 04/04/2011

Ημερομηνία έναρξης εργασιών: 05/04/2011

Ποσό σύμβασης: 2.466.150,00€

Φάση έργου: Περαίωση εργασιών

Ημερομηνία συμβατικής περαίωσης: 21/06/2013

Ανάδοχος έργου: ΑΝΑΡΚΟΝ Α.Ε.

Διοικητική παραλαβή για χρήση: 06/06/2013

Φωτογραφία του εκπαιδευτηρίου

ΚΕΔΕΟ Συμπράξεις Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο βοηθητική εικόνα
Στοιχεία επικοινωνίας
χάρτης ιστοτόπου πολιτική προστασίας δεδομένων
βοηθητική εικόνα
βοηθητική εικόνα