Η ιστοσελίδα είναι αρχειοθετημένη και δεν ανανεώνεται το περιεχόμενό της.

Παρακαλώ επισκευτείτε τη νέα διεύθυνση των Κτιριακών Υποδομών Α.Ε. στο www.ktyp.gr

λογότυπο ΟΣΚεταιρική ευθύνηγραμμή εξυπηρέτησης ΟΣΚ βοηθητική εικόνασλόγκαν
Aρχική > >  > Διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας για το έργο "10ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο & 13ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης Ν. Θεσσαλονίκης - Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις"

Διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας για το έργο "10ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο & 13ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης Ν. Θεσσαλονίκης - Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις"

Για ενημέρωσή σας μπορείτε να δείτε τα τεύχη σε μορφή pdf παρακάτω:

1. Διακήρυξη, τύπος Β

2 Προϋπολογισμός μελέτης

3 Τιμολόγιο μελέτης εργασιών αποτιμώμενων με τιμές μονάδος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΤΕΠ (συνοδεύει το τιμολόγιο μελέτης εργασιών με τιμές μονάδων)

4. Τιμολόγιο μελέτης εργασιών αποτιμώμενων με κατ΄ αποκοπή τιμήματα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΤΕΠ (συνοδεύει το τιμολόγιο μελέτης εργασιών αποτιμώμενων με κατ΄ αποκοπή τιμήματα)

5. Τιμολόγιο προσφοράς

6. Έντυπο οικονομικής προσφοράς

7. Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

 

ΚΕΔΕΟ Συμπράξεις Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο βοηθητική εικόνα
Στοιχεία επικοινωνίας
χάρτης ιστοτόπου πολιτική προστασίας δεδομένων
βοηθητική εικόνα
βοηθητική εικόνα