Η ιστοσελίδα είναι αρχειοθετημένη και δεν ανανεώνεται το περιεχόμενό της.

Παρακαλώ επισκευτείτε τη νέα διεύθυνση των Κτιριακών Υποδομών Α.Ε. στο www.ktyp.gr

λογότυπο ΟΣΚεταιρική ευθύνηγραμμή εξυπηρέτησης ΟΣΚ βοηθητική εικόνασλόγκαν
Aρχική > >  > Διοικητική παράδοση για χρήση του έργου "Αντικατάσταση στοιχείων αμιάντου στα 3ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου, 4ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου, 9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου, 3ο Γυμνάσιο Ηρακλείου και 2ο & 11ο Δ.Σ. Ηρακλείου"

Διοικητική παράδοση για χρήση του έργου "Αντικατάσταση στοιχείων αμιάντου στα 3ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου, 4ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου, 9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου, 3ο Γυμνάσιο Ηρακλείου και 2ο & 11ο Δ.Σ. Ηρακλείου"

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: Πρόκειται για την αποξήλωση πλακιδίων που περιείχαν αμίαντο και την αντικάταστασή του με Linoleum, την αποξήλωση και τοποθέτηση νέων σοβατεπιών, την συγκέντρωση συσκευασία και διασυνοριακή μταφορά των αποβλήτων αμιάντου την έκδοση πιστοποιητικών καθαρότητας των χώρων όπου έγιναν οι εργασία και πιστοποιητικών τελικής διάθεσης, στα 3ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου, 4ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου, 9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου, 3ο Γυμνάσιο Ηρακλείου και 2ο &11ο Δ.Σ. Ηρακλείου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ: 3ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου: Ηρώς Κωνσταντοπούλου 1 Ηράκλειο Αττικής

                               4ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου: Καζαντζάκη & Παπαδάκη Ηράκλειο Αττικής

                               9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου: Μακεδονίας & Ματρώζου Ηράκλειο Αττικής

                               3ο Γυμνάσιο Ηρακλείου: Αγ. Νεκταρίου & Πραξιτέλους Ηράκλειο Αττικής

                               2ο & 11ο Δ.Σ. Ηρακλείου: Ευτυχίας & Χρυσανθέμων Ηράκλειο Αττικής

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ: 577.485,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 17.07.2012

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 17.07.2012

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 194.340,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ: Το έργο ολοκληρώθηκε στις 30.11.2012, εμπρόθεσμα.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 14.12.2012

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ: "ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ"

 

 

 

ΚΕΔΕΟ Συμπράξεις Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο βοηθητική εικόνα
Στοιχεία επικοινωνίας
χάρτης ιστοτόπου πολιτική προστασίας δεδομένων
βοηθητική εικόνα
βοηθητική εικόνα