Η ιστοσελίδα είναι αρχειοθετημένη και δεν ανανεώνεται το περιεχόμενό της.

Παρακαλώ επισκευτείτε τη νέα διεύθυνση των Κτιριακών Υποδομών Α.Ε. στο www.ktyp.gr

λογότυπο ΟΣΚεταιρική ευθύνηγραμμή εξυπηρέτησης ΟΣΚ βοηθητική εικόνασλόγκαν
Aρχική > >  > Διακήρυξη 1/Π-Α/2012

Διακήρυξη 1/Π-Α/2012

Διακήρυξη 1/Π-Α/2012 που αφορά την διενέργεια δημόσιου διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία με σκοπό την επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας για τη διαχείριση των εξοπλιστικών ειδών που διατίθενται πανελλαδικά στα σχολεία και τις υπηρεσίες δημόσιας εκπαίδευσης, προϋπολογισμού 600.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Πληροφορίες: κα Μαρία Μιχοπούλου - Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού & Επίβλεψης , της Διεύθυνσης Εξοπλισμού Σχολείων, τηλ: 210-5272623

Για την Διακήρυξη 1/Π-Α/2012 πατήστε εδώ.

Για το  Σχέδιο Σύμβασης πατήστε εδώ.

Για τη Συγγραφή Υποχρεώσεων πατήστε εδώ.

Για τον Πίνακα Οικονομικής Αξιολόγησης Προσφορών πατήστε εδώ.

ΚΕΔΕΟ Συμπράξεις Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο βοηθητική εικόνα
Στοιχεία επικοινωνίας
χάρτης ιστοτόπου πολιτική προστασίας δεδομένων
βοηθητική εικόνα
βοηθητική εικόνα