Η ιστοσελίδα είναι αρχειοθετημένη και δεν ανανεώνεται το περιεχόμενό της.

Παρακαλώ επισκευτείτε τη νέα διεύθυνση των Κτιριακών Υποδομών Α.Ε. στο www.ktyp.gr

λογότυπο ΟΣΚεταιρική ευθύνηγραμμή εξυπηρέτησης ΟΣΚ βοηθητική εικόνασλόγκαν
Aρχική > >  > Διοικητική παράδοση για χρήση του έργου "Προσθήκη 8 αιθουσών στο 38ο Γυμνάσιο - Λύκειο Αθηνών"

Διοικητική παράδοση για χρήση του έργου "Προσθήκη 8 αιθουσών στο 38ο Γυμνάσιο - Λύκειο Αθηνών"

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: Πρόκειται για την προσθήκη 8 αιθουσών στο 38ο Γυμνάσιο - Λύκειο Αθηνών (οικοδομικές και Η/Μ εγκαταστάσεις)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ: Ευελπίδων 40, Αθήνα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ: 1.492.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ: 10/11/2009

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 10/11/2009

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 1.299.599,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ: Τριακόσιες δέκα ημερολογιακές ημέρες (310)

ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ: Το έργο ολοκληρώθηκε στις 29/09/2011, εμπρόθεσμα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΣΩΣΗΣ: 29/09/2011

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΙ & ΣΙΑ Ο.Ε

ΚΕΔΕΟ Συμπράξεις Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο βοηθητική εικόνα
Στοιχεία επικοινωνίας
χάρτης ιστοτόπου πολιτική προστασίας δεδομένων
βοηθητική εικόνα
βοηθητική εικόνα