Η ιστοσελίδα είναι αρχειοθετημένη και δεν ανανεώνεται το περιεχόμενό της.

Παρακαλώ επισκευτείτε τη νέα διεύθυνση των Κτιριακών Υποδομών Α.Ε. στο www.ktyp.gr

λογότυπο ΟΣΚεταιρική ευθύνηγραμμή εξυπηρέτησης ΟΣΚ βοηθητική εικόνασλόγκαν
Aρχική > >  > Capital.gr: "€331 εκατ. για 110 έργα σχολικών υποδομών από το ΕΣΠA"

Capital.gr: "€331 εκατ. για 110 έργα σχολικών υποδομών από το ΕΣΠA"

Στόχος μας είναι η αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων κοινοτικών πόρων για έργα σχολικών υποδομών, δήλωσε ο Ηρακλής Δρούλιας, διευθύνων σύμβουλος της ΟΣΚ Α.Ε. παρουσιάζοντας τα έργα σχολικής στέγης που εντάσσονται στο ΕΣΠΑ.

Μέχρι σήμερα, έχει ήδη εκδοθεί απόφαση ένταξης 10 έργων συνολικού προϋπολογισμού περίπου 25,6 εκ. ευρώ στο ΕΣΠΑ και 4 έργων συνολικού προϋπολογισμού περίπου 10 εκ. ευρώ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ), ενώ έχουν κατατεθεί προτάσεις ένταξης ακόμη 23 έργων, προϋπολογισμού 65 εκ. ευρώ.

Συνολικά, η ΟΣΚ ΑΕ προγραμματίζει την υποβολή και ένταξη στα αντίστοιχα προγράμματα συγχρηματοδότησης 110 έργων, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 331 εκ. ευρώ. Με τον  τρόπο αυτό ξεκινά δυναμικά η απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων, που ως το 2010 είχαν μείνει εντελώς ανεκμετάλλευτοι με σημαντικές απώλειες και καθυστερήσεις στην υλοποίηση του προγράμματος σχολικών υποδομών της χώρας.

Στα άμεσα  σχέδια της ΟΣΚ ΑΕ είναι και η ένταξη δύο μεγάλων έργων για την περιφέρεια Αττικής: στο Δήμο της Αθήνας οι παρεμβάσεις ευρείας κλίμακας στο συγκρότημα της Γκράβας και στη συνέχεια στο συγκρότημα πολυκλαδικών σχολείων του Δήμου Ηλιούπολης.

Στόχος μας είναι η αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων κοινοτικών πόρων για έργα σχολικών υποδομών, δήλωσε ο Ηρακλής Δρούλιας, διευθύνων σύμβουλος της ΟΣΚ Α.Ε. παρουσιάζοντας τα έργα σχολικής στέγης που εντάσσονται στο ΕΣΠΑ. Μέχρι σήμερα, έχει ήδη εκδοθεί απόφαση ένταξης 10 έργων συνολικού προϋπολογισμού περίπου 25,6 εκ. ευρώ στο ΕΣΠΑ και 4 έργων συνολικού προϋπολογισμού περίπου 10 εκ. ευρώ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ), ενώ έχουν κατατεθεί προτάσεις ένταξης ακόμη 23 έργων, προϋπολογισμού 65 εκ. ευρώ. Συνολικά, η ΟΣΚ ΑΕ προγραμματίζει την υποβολή και ένταξη στα αντίστοιχα προγράμματα συγχρηματοδότησης 110 έργων, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 331 εκ. ευρώ. Με τον τρόπο αυτό ξεκινά δυναμικά η απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων, που ως το 2010 είχαν μείνει εντελώς ανεκμετάλλευτοι με σημαντικές απώλειες και καθυστερήσεις στην υλοποίηση του προγράμματος σχολικών υποδομών της χώρας. Στα άμεσα σχέδια της ΟΣΚ ΑΕ είναι και η ένταξη δύο μεγάλων έργων για την περιφέρεια Αττικής: στο Δήμο της Αθήνας οι παρεμβάσεις ευρείας κλίμακας στο συγκρότημα της Γκράβας και στη συνέχεια στο συγκρότημα πολυκλαδικών σχολείων του Δήμου Ηλιούπολης. http://www.capital.gr/news.asp?id=1171351

ΚΕΔΕΟ Συμπράξεις Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο βοηθητική εικόνα
Στοιχεία επικοινωνίας
χάρτης ιστοτόπου πολιτική προστασίας δεδομένων
βοηθητική εικόνα
βοηθητική εικόνα