Η ιστοσελίδα είναι αρχειοθετημένη και δεν ανανεώνεται το περιεχόμενό της.

Παρακαλώ επισκευτείτε τη νέα διεύθυνση των Κτιριακών Υποδομών Α.Ε. στο www.ktyp.gr

λογότυπο ΟΣΚεταιρική ευθύνηγραμμή εξυπηρέτησης ΟΣΚ βοηθητική εικόνασλόγκαν
Aρχική > >  > Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού

Διακήρυξη διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για Σχολικές Μονάδες εκ' συστήματος ελαφράς λυόμενης προκατασκευής. (12/Α/2009)

Πληροφορίες: κα Μαρία Μιχοπούλου - Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού & Επίβλεψης, Διευθύνση Εξοπλισμού Σχολείων, τηλ: 210-5272623

Για τη Διακήρυξη, πατήστε εδώ

Για τις Τεχνικές Προδιαγραφές, πατήστε εδώ

Για το Σχέδιο Σύμβασης, πατήστε εδώ

Για το έντυπο "Υπεύθυνη Δήλωση", πατήστε εδώ

Για να δείτε Σχέδιο ενδεικτικού τρόπου στήριξης λυόμενων αιθουσών, πατήστε εδώ

Για να δείτε Σχέδιο ενδεικτικού τύπου κιγκλιδώματος ασφαλείας, πατήστε εδώ

Για να δείτε Συμπληρωματικά σχέδια πατήστε  > Σχέδιο 1, Σχέδιο 2, Σχέδιο 3

Για Διευκρινίσεις σχετικά με την διακήρυξη 12/Α/2009 πατήστε εδώ

ΚΕΔΕΟ Συμπράξεις Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο βοηθητική εικόνα
Στοιχεία επικοινωνίας
χάρτης ιστοτόπου πολιτική προστασίας δεδομένων
βοηθητική εικόνα
βοηθητική εικόνα