Η ιστοσελίδα είναι αρχειοθετημένη και δεν ανανεώνεται το περιεχόμενό της.

Παρακαλώ επισκευτείτε τη νέα διεύθυνση των Κτιριακών Υποδομών Α.Ε. στο www.ktyp.gr

λογότυπο ΟΣΚεταιρική ευθύνηγραμμή εξυπηρέτησης ΟΣΚ βοηθητική εικόνασλόγκαν

Έργο δημοσιότητας στο πλαίσιο του ΕΠΠΕΡΑΑ | εκπαιδευτική θεατρική παράσταση «Με τα Μάτια της Γης»

 

Την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2012 επέλεξε ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων για την έναρξη της δράσης επικοινωνίας μέσω της εκπαιδευτικής θεατρικής παράστασης με τίτλο «Με τα Μάτια της Γης», η οποία συγχρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη [ΕΠΠΕΡΑΑ] του ΕΣΠΑ 2007-2013. Το έργο αφορά στην κατασκευή δύο νέων βιοκλιματικών νηπιαγωγείων [7ο και 9ο Νηπιαγωγείο Αγίου Δημητρίου].

Η ΟΣΚ ΑΕ ανέλαβε την υλοποίηση δράσεων επικοινωνίας χρησιμοποιώντας ως μέσο τις «εκπαιδευτικές θεατρικές παραστάσεις» για τα πρώτα συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΠΠΕΡΑΑ έργα σχολικής στέγης τα οποία ολοκληρώθηκαν. Οι παραστάσεις παρουσιάζουν σε μαθητές τις βασικές αρχές υλοποίησης των έργων [7ο και 9ο Νηπιαγωγεία Αγ. Δημητρίου] και βασίζονται στα επιστημονικά στοιχεία της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης προσαρμοσμένα για τις νηπιακές, παιδικές και εφηβικές ηλικίες.

 

Ένας από τους στόχους του ΕΠΠΕΡΑΑ είναι η επικοινωνία των έργων προς το ευρύ κοινό, με τέτοιο τρόπο ώστε ο πολίτης αφενός να πληροφορηθεί για την επιτυχή έκβαση του προγράμματος, αφετέρου να ενημερωθεί για τα οικολογικά οφέλη που τα έργα αυτά προσφέρουν. Απώτερος σκοπός των δράσεων επικοινωνίας είναι η υποστήριξη της αναγκαιότητας των έργων ενεργειακής αναβάθμισης, αλλά και η εκπαίδευση για οικολογική συμπεριφορά από όλους τους χρήστες σε κάθε είδους κτίριο, είτε αυτό είναι ιδιωτικό είτε δημόσιο. Η παράσταση «Με τα Μάτια της Γης» αφορά σε ηλικίες 5-12 ετών και από τον Ιούνιο έως το Νοέμβριο 2012 παρουσιάστηκε σε 40 δημοτικά σχολεία της Αττικής.

ΚΕΔΕΟ Συμπράξεις Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο βοηθητική εικόνα
Στοιχεία επικοινωνίας
χάρτης ιστοτόπου πολιτική προστασίας δεδομένων
βοηθητική εικόνα
βοηθητική εικόνα